Tryckguide

Digital printing eller digitalt tryck har många fördelar, framför allt högre kvalitet, men tekniken ställer större krav på den som skapar dokumenten.
Rätt dokumentformat
Dokumentformatet ska vara exakt som den färdigskurna produkt som du vill få ut. (Förutom vid fall då sidan skall ha flikar eller liknande som ska sticka utanför och stansas ut. Fråga din tryckare hur du ska göra i sådana fall.)
Gör alltid utfall
Alla bilder och objekt som ska ligga ända ut i kanten på sidan måste ha ett utfall på 3-5 mm, annars riskerar du att få en vit kant då skärningen inte alltid är helt exakt. Observera att delar av bilden alltså ska ligga utanför dokumentytan. Detta gäller dock inte i mitten av ett uppslag.
Är bilderna i rätt upplösning?
Generellt ska bilderna vara sparade i 300 ppi för 150 linjers raster. Det är viktigt att du kontrollerar att alla bilder är i rätt upplösning.
Ta bort onödigheter
Rensa dokumentet från färger och typsnitt som inte används, ibland kan det råka hamna som ett mellanslag eller en blankrad någonstans.
Använd äkta typsnitt
Använd bara äkta kursiver, kapitaler, fetstil och liknande. Klicka alltså inte på knapparna i layoutprogrammet med samma funktioner. Risken är att det kommer ut fel genom rippen.< Bifoga bilder och typsnitt Bifoga de bilder, loggor och typsnitt som används i dokumentet. Både Quark Xpress och Indesign har funktioner som sköter detta åt dig, packar ditt jobb. Skickar du en tryckfärdig pdf behövs ej detta.

Ordlista Tryck

4-upp
Beskrivning av utskjutningen där man får ut till exempel fyra respektive åtta ex av samma sida ur ett ark.
Bigning
Man förbereder för ett veck, trycker till papperet eller kartongen där den ska vikas så att den går lättare att böja. Det måste bland annat göras före falsning av tjockare material. Klamring En tunnare broschyr är vanligtvis häftad med metallklamrar. Antingen klamrar man som ett vanligt kompendium uppe i hörnet eller längs
Laminering
En folie läggs över exempelvis ett bokomslag som gör det extra tåligt. Kan vara matt eller blankt.
Spiralhäftning
Bok eller tidning sys ihop med spiral.

FORMATGUIDE

A-Formatet mm A-Formatet mm
A0 841 x 119 A4 210 x297
A0+ 914 x 1292 A5 148 x 210
A1 594 x 841 A6 105 x 148
A1+ 609 x 914 A7 74 x 105
A2 420 x 594 A8 52 x 74
A3 297 x 420 A9 37 x 52
SRA3 320 x 450 A10 26 x 37
format guide

Från idé till produkt

Det grafiska arbetsflödet i korthet


1. Original/formgivning

Utifrån en idé formas produkten, text och bild monteras i ett grafiskt layoutprogram, t.ex InDesign. Trots att tekniken är mera lättillgänglig idag krävs det fortfarande specialistkompetens för att få fram en korrekt tryckfärdig pdf. Man måste veta vilka krav de efterföljande produktionsstegen ställer och anpassa sitt arbete efter det.

2. Prepress

Preflight: Kontroll av pdf-filen görs av tryckeriet för att kontrollera teknisk kvalitet, ex fonter, bildupplösning, färgmängd och tryckfärger. Förprovtryck: Här får man en sista chans att kolla efter eventuella fel som kan ha kommit upp och även kontrollera färgerna så att de stämmer. Man gör en utskrift på en anpassad skrivare för att efterlikna det slutgiltiga resultatet. Rippning: En tryckbild, bestående av både text och bilder, byggs i tryck upp av punkter, så kallade rasterpunkter. Rippen är en dator eller ett datorprogram som gör tre saker: den tolkar informationen i dokumentet, den omvandlar tryckbilden till rasterpunkter och den skickar utskriftsdata till t.ex en plåtsättare.

3. Utskjutning

Utskjutning: Innebär att man positionerar sidorna på tryckarket beroende på hur slutprodukten skall se ut. De faktorer som påverkar utskjutningen är bindningsform, papperstjocklek och vilken tryckpress jobbet skall tryckas i.

4. Tryck

Här produceras trycksaken och man väljer tryckmetod beroende på ändamål. Tryckaren behöver vara nogrann med färghållningen så att samma kvalitet hålls genom hela upplagan.

5. Efterbehandling

Efterbehandlingen kan delas in i tre områden: ytbehandling, bearbetning samt bindning. Ytbehandling är olika moment som påverkar trycksakens yta, ex lackning, foliering och laminering. Bearbetning är de moment som fysiskt bearbetar papperet. Trycksaken skärs och trimmas för att få rätt format, stansas för att få en viss form, hålas för att kunna sättas in i pärm, falsas/bigas (viks) för att skapa sidor av det tryckta arket etc. Bindningen sammanfogar de tryckta arken till en trycksak. Broschyrer metallhäftas, manualer spiralinbinds, böcker limbinds etc.

6. Distribution

Även detta hör till den grafiska produktionskedjan. Det kan innefatta sortering, adressering, kuvertering, inplastning, ibladning av bilagor och liknande som ska med i utskicket. Trycksaken packas och levereras.